seindahmentari

sekadar luahan hati…

Pertemuan, perlukah berakhir dengan perpisahan???

Pertemuan membibitkan tali silaturahim sesama insan. Pertemuan juga boleh mendatangkan kebahagian kepada seseorang. Dengan adanya pertemuan kita dapat mengenali ramai orang. Namun tidak dapat dielakkan lagi bahawa setiap pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan. Perpisahan tetap akan terjadi walaupun kita mahu ataupun tidak.

Dikala ini saya amat merindui kehidupan di asrama. Walaupun baru dua bulan lebih menghabiskan alam persekolahan, rindu terhadap rakan-rakan tetap menjenguk hati. Kadangkala saya akan termimipi-mimpi akan keadaan semasa bersekolah. Rindu sangat akan telatah teman-teman yang sentiasa bersama kala suka dan duka. Bolehkah saat-saat indah itu diputarkan kembali? Saya kerap bertanya dalam hati.

Teringat kembali saat-saat bersama dahulu. Walaupun ada kalanya kita tidak sehaluan dan tidak sefahaman kita akan cuba memahami antara satu sama lain. Itulah yang dinamakan manisnya ukhwah yang terjalin. Kita semua menerima kelemahan dalam diri masing-masing dan saling melengkapi antara satu sama lain. Jika antara kita ada yang bersedih ataupun dimarahi guru, sebagai rakan seasrama kita sedikit sebanyak akan terasa juga bak kata pepatah cubit paha kiri, paha kanan terasa juga. Betullah jika kita sudah lama kenal walaupun tidak berapa rapat ketika belajar bersama-sama, kehilangan tetap akan dirasai juga.

Namun, bila difikirkan kembali ada baiknya perpisahan. Hal ini kerana, kadangkala kita akan lebih menghargai nilai sesebuah pertemuan setelah berlakunya perpisahan. Dengan adanya variasi alat telekomunikasi seperti email,facebook,handphone dan sebagainya kita dapat saling berhubung. Meskipun tidak dapat menandingi kebahagian apabila bersua muka, setidak-tidaknya alat-alat ini boleh menjadi wadah untuk mengubat rindu di kalbu.

Oleh itu, janganlah kita menangisi perpisahan yang terjadi kerana ia merupakan adat dalam kehidupan kita ini. Jika kita mahu menyalahkan perpisahan juga, kita sepatutnya menyalahkan pertemuan yang terjadi kerana perpisahan berlaku selepas adanya sebuah pertemuan. Tetapi janganlah kita takut akan pertemuan kerana dalam dunia ini ramai orang yang akan datang dan pergi. Itulah lumrah kehidupan di dunia yang fana ini. Oklah, itu saja coretan saya pada kali ini…

SAHABAT SEJATI BUKANLAH SESEORANG YANG KITA SELALU BERSAMA
SAHABAT SEJATI ADALAH MEREKA YANG SENTIASA BERSAMA DIKALA SUSAH
DAN SENANG
SAHABAT SEJATI TIDAK AKAN LUPA UNTUK MENITIPKAN DOA UNTUK SAHABATNYA
DALAM KEADAAN SAHABAT ITU TIDAK MENGETAHUINYA….
(TAMAT)

SEKADAR LUAHAN HATI…

Advertisements

Imam Al-Ghazali…..sekadar perkongsian

Imam Al Ghazali, sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Ironisnya sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. Kebanyakan kaum muslimin belum mengerti. Berikut adalah sebagian sisi kehidupannya. Sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya, hendaknya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau.

Nama, Nasab dan Kelahiran Beliau

Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi, Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi, Siyar A’lam Nubala’ 19/323 dan As Subki, Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/191). Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al Ghazali. Sebagian mengatakan, bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi, tempat kelahiran beliau. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al Ghazali. Yaitu Majdudin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Muhamad bin Abi Thahir Syarwan Syah bin Abul Fadhl bin Ubaidillah anaknya Situ Al Mana bintu Abu Hamid Al Ghazali yang mengatakan, bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid (Al Ghazzali).
Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun. Sehingga nisbatnya ditasydid (Al Ghazzali). Demikian pendapat Ibnul Atsir. Dan dinyatakan Imam Nawawi, “Tasydid dalam Al Ghazzali adalah yang benar.” Bahkan Ibnu Assam’ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, “Saya telah bertanya kepada penduduk Thusi tentang daerah Al Ghazalah, dan mereka mengingkari keberadaannya.” Ada yang berpendapat Al Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan Ka’ab Al Akhbar, ini pendapat Al Khafaji.
Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid. Yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya (Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab Thabaqat Asy Syafi’iyah dalam catatan kakinya 6/192-192). Dilahirkan di kota Thusi tahun 450 H dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi, Siyar A’lam Nubala’ 19/326 dan As Subki, Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/193 dan 194).

Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu

Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain shuf (yang dibuat dari kulit domba) dan menjualnya di kota Thusi. Menjelang wafat dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Dia berpesan, “Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya.”
Setelah meninggal, maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu, hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Dia berkata, “Ketahuilah oleh kalian berdua, saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu. Sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua.”
Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Demikianlah diceritakan oleh Al Ghazali, hingga beliau berkata, “Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta’ala , akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah ta’ala.” (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/193-194).
Beliau pun bercerita, bahwa ayahnya seorang fakir yang shalih. Tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. Beliau berkeliling mengujungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka, serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fikih), beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah ta’ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat.
Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/194).
Imam Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma’ili dan menulis buku At Ta’liqat. Kemudian pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/195).
Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi’i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, ushul, manthiq, hikmah dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau, yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi, Siyar A’lam Nubala’ 19/323 dan As Subki, Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/191).
Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir Nidzamul Malik. Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu, sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Kemudian Nidzamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia tiga puluhan tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi.

Pengaruh Filsafat Dalam Dirinya

Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat, seperti kitab At Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. Akan tetapi beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadits-hadits Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwanush Shafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Al Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa’, Risalah Ikhwanish Shafa dan karya Abu Hayan At Tauhidi.” (Majmu’ Fatawa 6/54).
Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik. Akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak, berupa filsafat, ilmu kalam, cerita bohong sufiyah dan hadits-hadits palsu.” (Majmu’ Fatawa 6/54).
Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf dan ushul, tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadits dan sunah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sejenisnya, walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya. Membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki.
Adz Dzahabi berkata, “Orang ini (Al Ghazali) menulis kitab dalam mencela filsafat, yaitu kitab At Tahafut. Dia membongkar kejelekan mereka, akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya, dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang atsar dan beliau bukanlah pakar dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dapat mengarahkan akal. Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ikhwanush Shafa. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang mematikan. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang yang jenius dan orang yang mukhlis, niscaya dia telah binasa.” (Siyar A’lam Nubala 19/328).
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Abu Hamid condong kepada filsafat. Menampakkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat Islami (ungkapan syar’i). Oleh karena itu para ulama muslimin membantahnya. Hingga murid terdekatnya, (yaitu) Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan, “Guru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat, kemudian ingin keluar dan tidak mampu.” (Majmu’ Fatawa 4/164).

Polemik Kejiwaan Imam Ghazali

Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik (perang batin) yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kezuhudan. Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah, ikhlas dan perbaikan jiwa. Pada bulan Dzul Qai’dah tahun 488 H beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya.
Pada tahun 489 H beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama, dan kembali ke Damaskus beri’tikaf di menara barat masjid Jami’ Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syaikh Nashr bin Ibrahim Al Maqdisi di masjid Jami’ Umawi (yang sekarang dinamai Al Ghazaliyah). Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin, Al Arba’in, Al Qisthas dan kitab Mahakkun Nadzar. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun.
Ibnu Asakir berkata, “Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Beliau menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat masjid Jami’ Al Umawi. Mendengarkan kitab Shahih Bukhari dari Abu Sahl Muhammad bin Ubaidilah Al Hafshi.” (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A’lam Nubala 6/34).
Disampaikan juga oleh Ibnu Khallakan dengan perkataannya, “An Nidzam (Nidzam Mulk) mengutusnya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 H. Beliau tinggalkan jabatannya pada tahun 488 H. Lalu menjadi orang yang zuhud, berhaji dan tinggal menetap di Damaskus beberapa lama. Kemudian pindah ke Baitul Maqdis, lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di Iskandariyah. Kemudian kembali ke Thusi.” (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A’lam Nubala 6/34).
Ketika Wazir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan, beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur. Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di madrasah An Nidzamiyah beberapa saat. Setelah beberapa tahun, pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang shufi. Beliau habiskan sisa waktunya dengan mengkhatam Al Qur’an, berkumpul dengan ahli ibadah, mengajar para penuntut ilmu dan melakukan shalat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia.

Masa Akhir Kehidupannya

Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahlinya. Berkata Imam Adz Dzahabi, “Pada akhir kehidupannya, beliau tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah shahihain (Shahih Bukhari dan Muslim). Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadits dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri.”
Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab Ats Tsabat Indal Mamat, menukil cerita Ahmad (saudaranya); Pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudhu dan shalat, lalu berkata, “Bawa kemari kain kafan saya.” Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya, dan berkata, “Saya patuh dan taat untuk menemui Malaikat Maut.” Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning (menjelang pagi hari). (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A’lam Nubala 6/34). Beliau wafat di kota Thusi, pada hari Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 H dan dikuburkan di pekuburan Ath Thabaran (Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/201).

UNTITLED…

Kebimbangan, keresahan dan berkeliling dalam lingkaran masalah tanpa arah dan matlamat yang jelas hanya akan menghabiskan tenaga dan usia.

“Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya.”

PILIHLAH….SEGALANYA BERGANTUNG KEPADA KITA…

*

*

*

Dalam hidup ini kita akan sentiasa diberi pilihan dan kita juga haruslah pandai memilih yang baik. Kita harus pandai memilih dari sekecil perkara seperti apa yang mahu kita makan sehinggalah perkara yang besar yang dapat menentukan tampuk pemerintahan negara. Tidak kiralah pilihan apa yang kita buat, itu bergantung kepada diri kita sendiri. Namun kita harus diingatkan bahawa kita haruslah bertanggungjawab atas apa yang kita pilih.

*

*

*

Selain itu, sebelum membuat keputusan daam memilih sesuatu perkara kita mestilah bersedia daripada segala aspek risiko yang bakal menyusul kemudian setelah kita membuat sesuatu pemilihan.  Kita juga mestilah sangup untuk menerima segala  natijah daripada pilihan yang telah kita lakukan tidak kira sama ada kesan itu baik ataupun buruk. Hal ini kerana, sedikit sebanyak pilihan yang kita lakukan itu akan memberi kesan kepada kita tidak kira kecil mahupun besar kelak. Oleh itu, sebelum membuat pilihan kita mestilah mengkaji dengan lebih mendalam tentang segala yang mahu dipilih agar tidak menyesal di kemudian hari.

*

*

*

Cuba kita renung kembali kehidupan kita sebelum ini. Sejak daripada kecil lagi kita telah dididik untuk membuat pilihan secara langsung mahupun tidak langsung oelh ibubapa dan persekitaran kita. Saya pasti    semua orang pernah membuat percaturan yang salah dalam meniti kehidupan  seharian kerana sebagai manusia kita tidak akan sunyi daripada melakukan kesilapan. Kadang-kadang kesilapan itulah yang menjadikan kita lebih berjaya daripada apa yang disangkakan. Ingatlah bahawa kita tidak akan dapat merasa kejayaan yang sebenar jika kita tidak pernah melakukan kesilapan. Dengan kesilapanlah kita dapat mengetahui kelemahan diri kita dan seterusnya memperbaiki kesilapan itu untuk menjadi seseorang yang berjaya dalam hidup.Jika kita dapat mengatasi sesuatu kelemahan kita saya pasti kita akan menjadi orang yang lebih berjaya.

*

*

*

Kesimpulannya, kita haruslah berani untuk membuat  pilihan kerana lebih baik silap daripada tidak melakukan apa-apa. Ingatlah mentol yang ada pada hari ini tidak akan wujud sekiranya Thomas Eddison tidak membuat pilihan untuk tidak berputus asa daripada terus berusaha mencipta mentol setelah kerap kali beliau menemui kegagalan. Selain itu, perisian windows juga tidak akan tercipta jika Bill Gates bertindak untuk berputus asa.

SEKADAR PERKONGSIAN….

JANGAN TAKUT UNTUK MEMILIH

BETTER LATE THAN NEVER

 

TAMAT

saje-saje

cinta tidak semestinya memiliki. cinta adalah memberi sesuatu kepada orang yang disayangi. cukuplah jika orang yang kita sayangi hidup bahagia walaupun kita tidak bersamanya.

Satu Penyesalan…(3)

************************************************************************************************************

Ina yang masih berada dalam bilik sedari tadi asyik berfikir bagaimana dia mahu melarikan diri daripada rumah. Dia sudah nekad. Tiada apapun yang dapat menghalangnya kini.

“Apa yang aku nak buat sekarang? Macam mana aku nak larikan diri sekarang ni?” Rungut Ina dalam hati. “Hah,baik aku cuba telefon Daniel suruh dia ambil aku dekat rumah,” Ina bermonolog sendirian.

Tanpa membuang masa Ina terus menelefon kekasihnya yang baru sahaja dikenalinya dua minggu yang lepas menerusi kawannya Shima. Baginya Daniel merupakan seorang yang kacak. Itulah sebabnya dia bersetuju untuk menjadi teman wanitanya walaupun baru sahaja mengenalinya. Ina tidak menyedari bahawa Daniel merupakan seorang lelaki yang berperangai seperti buaya darat.

Tutt….Tutt…..
“Hello sayang, bolehlah tak you jemput I dekat rumah. I dah tak tahanlah tinggal dengan mak dengan ayah I, diorang asyik membebel je kat I. You sorang jelah yang boleh tolong I, please.” Ina cuba memujuk Daniel.

“Oklah sayang, you tunggu jelah dekat rumah dulu, nanti bila dah tengah malam semasa mak dan ayah you tidur, I datang jemput you, sabar ye sayang.” Balas Daniel sambil bibirnya tersenyum.

“Nampaknya kau dah masuk perangkap aku,Ina. Kau ingat aku ni suka sangat dekat kau, setakat budak hingusan macam kau, sekali aku petik jari sepuluh orang yang datang!Hahaha!” Daniel bermonolog sambil diiringi ketawa.
(BERSAMBUNG)

Satu Penyesalan…(2)

************************************************************************************************************

“Bang! Saya risau tengok anak kita si Ina tu. Sejak abang marah dia tengah hari tadi, dia asyik dok terperap je kat dalam bilik tu.” kata emak kepada ayah. “Dahlah makan tengah hari tak dijamahnya tadi, tadi saya ajak dia makan malam dia taknak pula, risaulah kalau dia sakit nanti.Abang tolonglah pujuk dia pulak bang”. Tambah emak lagi. Ayah yang sedari tadi sedang menonton Buletin Utama sesudah makan malam mencelah. “Tak usahlah kamu nak risaukan si Ina tu, dia sudah besar panjang dah,pandailah dia nak jaga dirinya tu”. Kata ayah kepada emak. “Nanti kalau dia lapar tahulah dia turun makan sendiri. Dia kan tinggal dalam rumah ni, tak usahlah dilayan macam tetamu pula, pandailah dia nak makan.” Ayah menambah.”Abang ni, saya suruh abang pujuk dia je. Mungkin dia merajuk kot” Balas emak. Perbualan emak dan ayah terhenti di situ sahaja. Encik Razlan bertindak mendiamkan diri kerana tidak mahu mewujudkan pergaduhan antara dia dan isterinya. Puan Senah yang melihat suaminya mendiamkan diri turut berdiam kerana dia sudah masak benar dengan perangai suaminya itu. Kalau suaminya diam tiba-tiba itu menandakan yang suaminya itu sedang menahan marah. Puan Senah juga mengakui bahawa suaminya bukanlah seorang yang panas baran, cuma semenjak anaknya Ina membuat perangai, suaminya itu kerap marah.

Tiba-tiba fikiran Puan Senah menerawang ke zaman Ina masih kecil. Ketika itu suaminya dan anaknya amat rapat sekali. Kadang-kadang dia pun berasa cemburu sekali melihat Ina lebih rapat dengan ayahnya berbanding dirinya. Maklumlah suaminya merupakan seorang yang amat penyayang orangnya. Lagipun kehadiran Ina amat dinantikan setelah lima tahun mereka berdua berkahwin. Semenjak kelahiran anaknya itu, Ina jualah yang menjadi penawar bagi segala penat lelah dan kesedihan mereka suami isteri. Tetapi itu semua hanya kenangan. Sebagi seorang ibu, dia amat mengharapkan yang terbaik untuk anak perempuan tunggalnya itu. “Ya Allah, lembutkanlah hati anakku dan kembalikanlah sinar kebahagiaan ke dalam keluargaku ini,” Doa Puan Senah dalam hati sambil matanya bergenang dengan air mata.
(BERSAMBUNG)

Mutiara Kata

Janganlah meninggalkan orang yang menyayangi kita untuk orang yang kita sayang kerana mungkin orang yang kita sayang akan meninggalkan kita untuk orang yang mereka sayang.

Hak Anak-anak Dalam Islam…

Pagi tadi, semasa tengah cari channel tv yang menarik, tiba-tiba terbukalah saluran tv al-hijrah. ‘Hak anak-anak dalam Islam’. Macam menarik je tajuk ni.(saya bercakap dalam hati). Jadi, untuk menghilangkan rasa bosan, saya pun tengoklah rancangan tu. Tak silap saya rancangan madrasah akhlak(sorry kalau silap). Lagipun sejak dah habis sekolah ni dah lama tak dengar tazkirah. Rindulah pulak,hehe…Masa sekolah dulu, kadang-kadang malas jugak nak dengar tazkirah dekat surau asrama, tapi bila dah habis sekolah ni rindulah pulak.
Oklah, cukuplah tu saya membebel. Sekarang saya nak kongsi sikit pasal tajuk ni sebab kita selalu dengar tentang hak ibubapa terhadap anak-anak tapi jarang dengar tentang hak anak-anak kepada ibubapa.Selamat menambah ilmu!…

HAK ANAK-ANAK DALAM ISLAM

1) Harapan Anak-anak Kepada Ibubapa:
= Redha ibubapa
= Bersama ke syurga( maksudnya saling nasihat-menasihati dalam menjalankan perintah Allah)
= Mendoakan yang terbaik selepas solat (Doa ibubapa tiak akan ditolak Allah)
= Tunjuk ajar yang baik (bapa borek anak rintik,likes father likes son)

Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud:

“Anak tidak dapat membalas jasa kedua orang tuanya kecuali dia menemukan orang tuanya sebagai budak,dibelinya dan dijaganya.”

2) Hak Anak-anak Dalam Islam:
= Ibubapa mesti bagi didikan agama kepada anak-anak. Sebab itulah perkahwinan mestilah berlandaskan agama.

Imam Al-Ghazali:
“Seorang anak tidak jadi baik kecuali ayahnya bagi pendidikan agama kepada anaknya.”

Sabda Nabi Muhammad SAW:
“Ajarkan anak kamu solat bila dia berusia tujuh tahun.”

= Menerima makanan dan minuman yang baik dan halal.Ibubapa juga mestilah berpada dan berhemah berbelanja untuk anak-anak.
(Kekayaan akan datang kemudian setelah adanya ilmu)

= Iringi anak-anak dengan doa.

Cukuplah untuk kali ini. Sekadar perkongsian.TAMAT…

Satu Penyesalan…

**********************************************************************************************************

“Ayah tak nak dengar apa-apa lagi daripada kau! Ayah tetap dengan keputusan ayah. Tak kiralah kau nak ke tak, kau kena pindah sekolah juga!” Air mata yang sudah lama bergenang di tubir mata akhirnya tumpah juga apabila ayah tetap dengan keputusannya supaya berpindah ke Sekolah Sri Bangsar.

“Mak, cubalah pujuk ayah ni, Ina tak nak pindah sekolah.Tinggal dua tahun je lagi Ina nak habis sekolah. Ina sayang nak tinggalkan kawan-kawan Ina.” Aku cuba untuk memujuk emak supaya cakap dengan ayah agar tidak akan memindahkan aku.

“Bang, tak payahlah pindahkan Ina tu bang. Dah lama dah dia sekolah kat situ, mesti dia sedih kalau terpaksa tinggalkan kawan-kawan dia.” Emak cuba memujuk ayah.

“Kau tak payah nak pujuk-pujuk akulah Senah, aku tahulah apa yang aku buat. Kalau aku biarkan budak ni terus belajar kat sekolah tu, makin teruklah keputusan peperiksaan dia tu. Lagi bagus dia pindah sekolah, tak ada faedahnya dia terus berkawan dengan kawan-kawan dia tu.” Ayah tetap tegas dengan pendiriannya. “Ina, sejak kau berkawan dengan budak-budak tu perangai kau dah banyak berubah, makin teruk ayah tengok. Daripada kau berkawan dengan budak-budak tu, tak perlu ada kawan lagi bagus.”

“Ayah! tak payah nak buruk-burukkan kawan-kawan Ina. Ok,kalau ayah nak pindahkan Ina, pindahkanlah. Ina akan pastikan yang ayah akan menyesal satu hari nanti.” Pangggggg!!! Aku terus meluru ke bilik dan menolak pintu dengan kuat untuk menunjukkan protes aku kepada ayah.

“Senah, kau tengok Ina tu, sejak berkawan dengan budak-budak takde masa depan tu dah pandai nak mengugut kita.” Ayah berkata kepada emak. “Sudahlah tu bang, jangan nak berkeras sangat dengan dia, takut nanti dia akan buat perkara yang bukan-bukan pula,” Emak cuba meredakan keadaan. “Dah lama dah kita berlembut dengan dia, nak apasaja kita turutkan aje, nilah akibatnya. Abang bukannya saja-saja nak marahkan dia, cuma nak nasihatkan je, dia jelah anak kita Senah. Kalau jadi apa-apa yang tak elok nanti kita yang menyesal pulak.” Tambah ayah.
(BERSAMBUNG)